10253_1Vysoká škola manažmentu vo Varšave bola poctená v priebehu rokov celým radom ocenení a certifikátmi. Medzi najdôležitejšie patria:

Od roku 2004 je Warsaw Management University členom Business Centre Club. Od roku 2005 škola získava každoročne školský certifikát dôveryhodnosti. Počas jej aktivity získala Warsaw Management University deväť Európskych medailí pre jednotlivé fakulty, udelené komisiou úradu pre európsku integráciu, Business Centre Club a európskou sociálno-ekonomickou komisiou. Európska medaila je udeľovaná za služby ktoré spĺňajú európske normy. V roku 2011 počas IV. Ekonomického fóra ,,Dolné Sliezsko – Perspektíva rozvoja 2010 – Warsaw Management University získala titul vodcu rozvoja podnikania. Ďalším úspechom bola nominácia prezidenta Warsaw Management University – Stanislawa Dawidziuka PhD. Dr. h.c. a samotnej školy na mimoriadne prestížne a vážené ocenenie Poľský obchodný vodca 2011. Titul sa udeľuje za vysokú kvalitu vzdelávacích služieb a zapojenie sa do charitatívnej činnosti.

Zlatá medaila Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Získal ju zriadovateľ Warsaw Management University – prof. Warsaw Management University Stanislaw Dawidziuk pre jeho celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj vzdelávania a akademické vzdelávanie. Touto medailou bol rovnako ocenený aj rektor Warsaw Management University prof. Paweł Stanisław Czarnecki PhD. MBA., v roku 2014.

Pozitivista roka 2012, v kategórii Vízia a vodcovstvo, bolo udelené založením regionálnych inkubátorov súkromného podnikania „Wokulski“ vo Varšave zriaďovateľovi Warsaw Management University prof. Warsaw Management University Stanislawovi Dawidziukovi, PhD, Dr h.c. – za vynikajúce zásluhy vo vzdelávacej a spoločenskej činnosti, podnikaní, vízii rozvoja, kroky k zrovnoprávneniu štátneho a súkromného štúdia v Poľsku.