w_a6Varšavská univerzita manažmentu je univerzita s dvadsaťročnými skúsenosťami a 68 000 absolventmi. Vysoká škola manažmentu vo Varšave je jedna z najmodernejších univerzít v Poľsku. Od začiatku pôsobenia škola kladie dôraz na celkový rozvoj a výučbu mladej generácie poľských občanov a viac ako tisícpäťsto člennú skupinu cudzincov. Univerzita momentálne vyučuje viac než šesťtisíc študentov systémom denného a externého štúdia na jedenástich fakultách bakalárskeho a magisterského stupňa. Škola ponúka možnosť štúdia vo Varšave, Ciechanove, Belchatove, Karvinej v Českej Republike ale aj na iných miestach prostredníctvom e-learning. Univerzita ma vysokú dôveryhodnosť aj vzhľadom na vysoko kvalifikovaný a skúsený akademický personál. Možnosti vzdelávania na Vysokej škole manažmentu vo Varšave sa naďalej rozširujú o nové fakulty vzhľadom na požiadavky trhu práce. Rozšírením možností škola ponúka štúdium v anglickom jazyku na fakulte manažmentu a národnej bezpečnosti. Vysoká škola manažmentu vo Varšave je zapojená do aktívnej medzinárodnej spolupráce s vysokými školami ako napríklad z Českej Republiky, Slovenska, Ukrajiny, Turecka, Belgicka, USA, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a Ruska. V Bratislave má táto Univerzita náborové pracovisko. Taktiež sa podieľa na sociálno-ekonomickej časti života v Poľsku. Organizuje mnoho konferencií vrátane medzinárodných, podporuje charitu, šport a je patrónom kultúry. Škola prevádzkuje nasledujúce aktivity: študentský parlament, vedecký klub, spolok absolventov, kariérna poradňa. Kvôli starostlivosti o študentov boli na škole vytvorené jedinečné štipendiá a sociálne programy. Akademická pôda Vysokej školy manažmentu vo Varšave je jedným z najmodernejších vedeckých zariadení v Poľsku. Mimo bohatého akademického a vzdelávacieho zázemia sa tam nachádza aj koncertná a prednášková sála pre sedemsto osôb, športové centrum (bazén, športová hala), vysokoškolský internát s kapacitou tristo študentov, knižnica a stravovacie zariadenie. Aktivity WMU sú príkladom prestíže poľského súkromného vzdelávania.