download

MANAGEMENT – Menedzsment (Bc):

Általános info Menedzment szak WMU Dunaszerdahely 2018/19

Jelentkezési lap_Menedzsment WMU (HU)

Mellékletek a jelentkezési ívhez

Tandíj WMU

 

ŽURNALISTIKA – ÚJSÁGÍRÁS (Bc):

Info ŽURNALISTIKA WMU

Jelentkezés Zsurnalisztika WMU

Mellékletek a jelentkezési ívhez – Zsurnalisztika WMU 

Tandíj Zsurnalisztika WMU

Zmluva o štúdiu (Bc) Žurnalistika

 

PSYCHOLÓGIA (Mgr):

Spis dokladov k prijatiu na štúdium (psychológia)

Prihláška psychológia

Podanie žiadosti – individuálne štúdium (psychologia)

Zmluva o štúdiu (Mgr) PSYCHOLÓGIA

Akademický sľub (PL-SK)

Prihláška psychológia Mg (PL-SK)

Poplatky a info PSYCHOLÓGIA WMU

Okruhy tém na diferenčné skúšky_SK

 

VEREJNÁ SPRÁVA (Mgr):

Akademický sľub

ROZVRH zimný semester 2017_18

Prihláška na Verejnú správu (Mgr)

K žiadosti prílohy…

Rovnocennosť

Dodatky k prihláške na Verejnú správu WMU

Podanie žiadosti o individuálne štúdium

Poplatky a info VEREJNÁ SPRÁVA WMU

Zmluva o štúdiu (Mgr) VEREJNÁ SPRÁVA

Potvrdenie o štúdiu VS 2017/18

 

Univerzálne:

Univerzálna žiadosť ISIC

Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa

Potvrdenie o štúdiu 2017/18

Prehlásenie – štipendium

Žiadosť štipendia

Žiadosť o individuálny študijný plán

Potvrdenie o ukončení MGR štúdia

DAROVACIA ZMLUVA

 

Formuláre k psychologickej praxi:

Psychologická prax (SK)

Dohoda (PL) umowa 

Vzor denníka (PL) – psychologická prax

Vyhlásenie (PL) 

Pihlaska na psychologickú prax (návod k vyplneniu)

 

Magisterské práce:

Anotácia WMU 

Manuál k magisterskej práci pre študentov

Šablóna Mgr. práce PDF 2010

Šablóna Mgr. práce Word 2010

 

Postgraduálne štúdium MBA:

Prihláška MBA

 

ROZVRHY HODÍN pre akademický rok 2017/18

VEREJNÁ SPRÁVA (2.MGR) ZS

PSYCHOLÓGIA (1.MGR) ZS

PSYCHOLÓGIA (2.MGR) ZS

ZSURNALISZTIKA (1.BC) TSz – órarend