kontakt-1

Konzultačné stredisko WMU – Dunajská Streda

Korzo Bélu Bartóka 36.
929 01  Dunajská Streda

tel.: +421/031 55 01 585

 

Výučba WMU: Psychológia (SK)

Pod Brehmi č. 4/A Polianky

841 01  Bratislava

 

Výučba WMU: Verejná správa (SK), Manažment – Žurnalistika (HU), Psychológia (HU), Postgraduálne štúdium MBA (SK)

Korzo Bélu Bartóka 36.

92901 Dunajská Streda

 

Prorektor WMU v Bratislave

  • Dr. h. c. mult. doc. PhDr. PaeDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA., LL.M, prof. extraord.

Sekretariát  

  • Korzo B. Bartóka 36., 92901 Dunajská Streda

 

Študijné oddelenie WMU: Verejná správa, Manažment – Žurnalistika, Psychológia (HU), Postgraduálne štúdium MBA  

PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK:    9:00 – 12:00   13:00 – 15:00

 

Študijné oddelenie WMU – Bratislava (Polianky): Psychológia (SK)      

10. október 14:00-17:00

17. október 9:00-12:00

31. október 14:00-17:00

7. november 9:00-12:00

21. november 14:00-17:00

  • PhDr. Erich Gábor Jelencsics
  • tel.: 0948/336 534
  • e-mail: sekretariat@wmu.sk, info@wmu.sk

Kancelária prorektora WMU     

  • Mária Csomor
  • Korzo Bélu Bartóka 36, 92 901 Dunajská Streda
  • tel.: 031/550 15 85
  • e-mail: info@wmu.sk

Úradné hodiny:

PONDELOK – PIATOK:    9:00 – 12:00   13:00 – 15:00