wsm_logo                                                                                                                                      
humanum

MBA štúdium v Dunajskej Strede

 

V akademickom roku 2016/2017 sa 20. mája 2017 v Dunajskej Strede otvára MBA štúdium. Diplom „Master of Business Administration“ je najrozšírenejším postgraduálnym diplomom vo svete. Vyvinuli ho pre tých, ktorí pracujú v obchodnom živote, v štátnej správe, alebo v nonprofitovom sektore, alebo ešte plánujú vstúpiť do tohto sveta. Popularita štúdia MBA spočíva v tom, že nielen tí, ktorí disponujú základným  vzdelaním v hospodárskom smere, ale aj tí, ktorí majú vzdelanie iného charakteru, budú pripravení pomocou štúdia sa uplatniť na trhu práce v obchodnej a manažérskej sfére.

Štúdium pozostáva z dvoch semestrov. Podľa počtu prihlásených bude možné absolvovať štúdium v slovenskom, ako aj v maďarskom jazyku. Prednášatelia sú v prvom rade skúsení odborníci. Dva semestre obsahujú 180 hodín. Z toho jednu časť tvoria prednášky,  ďalšiu časť diaľkové štúdium (e-learning) a 14 hodín zahŕňa prediskutovanie prípravy záverečnej práce (záverečný seminár). Poslucháči v zmysle akreditácie musia získať 60 kreditov. Program MBA sa uskutoční v spolupráci s poľskou Warsaw Management University. Program je akreditovaný Apsley Business School (London), taktiež poľským ministerstvom školstva.

Po úspešnom skončení štúdia bude vystavený anglický diplom Warsaw Management University. Taktiež táto inštitúcia vystaví aj osvedčenie (certifikát). Certifikát je platný pre uchádzačov, ktorí už získali akademický titul Bc. alebo Mgr. Pre tých, ktorí nedosiahli vysokoškolské vzdelanie, tiež majú možnosť prihlásiť sa na štúdium. Oni po úspešnom dokončení štúdia obdržia osvedčenie (certifikát), nie však diplom. V tomto prípade pre uchádzačov je podmienkou odborná skúsenosť, ktorú treba preukázať osvedčením.

Štúdium bude prebiehať v Dunajskej Strede:

  1. semester: 20., 27. mája, 3., 10. júna 2017
  2. semester: 2., 9., 29. septembra – 20. októbra 2017

Záverečná skúška: 15. novembra 2017 o 15:00

Rozpis prednášok dostanú uchádzači na začiatku semestra. Popri možnosti prednášok v slovenskom jazyku, ak by to poslucháči vyžadovali, je možnosť zúčastniť sa aj na prednáškach v anglickom jazyku. Ku každému predmetu sú pripravené elektronické vzdelávacie pomôcky (skriptá), ktoré sú zaslané na adresu elektronickej pošty poslucháča. Na konci druhého semestra je záverečná skúška z vopred zverejnených predmetov. Otázky záverečnej skúšky poslucháčom poskytneme na začiatku druhého semestra. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky nasleduje slávnostné odovzdávanie diplomov.

Poplatok za štúdium: 3500,- euro s DPH.

 

PREDMETY  postgraduálneho štúdia MBA:

Manažment – 1

Krizovy Manažment – 2

Medzinárodny obchod a manažment – 3

Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia – 4

Marketing – 5

Riadenie ludskych zdrojov – 6

Projektový manažment – 7

Vedenie a koučing – 8

Média a public relations – 9

Rokovania v podnikaní – 10

Obchodná etiketa – 11

Profesijná etika v podnikaní – 12

Personalny Manažment – 13

Simulácia biznis procesov – 14

Kulturne a socialne prostredie – mediácia – 15

Obchodné právo v manazmente a podnikaní – 16

Seminár podnikatelsko-obchodnych aktivít – 17

 

Korešpondenčná adresa:

ACADEMIA PRIMA

Korzo Bélu Bartóka 36.

92 901  Dunajská Streda

 

t.č. 0948/336 534

e-mail: info@wmu.sk

Miesto výučby: Dunajská Streda